ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Kvalitativna istraživanja
- Grupni intervjui – tzv. fokus grupe (Focus Groups)
- Individualni dubinski intervjui (In-depth interviews)
- «Tajni kupci» (Mystery Shopping)

Kvantitativna istraživanja
- Osobni intervjui (Face-to-Face Interview)
- Telefonski intervju
- Poštanska anketa (Internet anketa)

Analiza sekundarnih izvora podataka
– tzv. Desk istraživanja

Istraživanja za potrebe svih faza marketinškog procesa na B2C i B2B tržištu
- R – STP – MM – I - C

Accent d.o.o. Sva prava pridržana. Web design & development: CSC